Historia szkoły w Korfantowie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Historia - Historia Szkoły
01.01.2008.
Korfantów to miasteczko leżące na Równinie Niemodlińskiej w szerokiej, podmokłej dolinie rzeki Ścinawy. Wzmiankowany po raz pierwszy w 1335 roku jako Hurhlanth, w spisie dziesięcin kolektora papieskiego Galhadusa de Carceribusa. W późniejszych dokumentach w stosunku do Korfantowa używano wielu określeń: Fredland, Fredeland, Fridland oraz oficjalnego Friedland, co można tłumaczyć jako „Spokojny Zakątek”. Z czasem nazwa ta uległa potocznemu spolszczeniu i równolegle z wariantem niemieckim używano gwarowego: Ferląd, Fyrląd i Fryląd. W przeszłości Korfantów nigdy nie odegrał znaczącej roli w dziejach regionu, stając się lokalnym centrum administracyjnym i handlowym.
W 1564 roku do Korfantowa przybył protestancki kaznodzieja Georgius Fabricius. Stał on na czele gminy ewangelickiej przez 58 lat. W ciągu tego okresu stworzył system stypendialny dla młodzieży z Korfantowa, Prudnika i Niemodlina oraz szkołę i dom opiekuńczy. Jest to najstarsza informacja dotycząca dziejów szkolnictwa w „Spokojnym Zakątku”.

W 1629 roku kościół i szkołę przejęli katolicy. Nauczycielem został wówczas Christopher Meierrzirke. W zamian za pracę otrzymywał on mąkę, 6 worków jęczmienia i 2 worki owsa rocznie oraz trawę z trzech łąk. Nauczyciel dodatkowo zaopatrywał kościół w hostie oraz był dzwonnikiem. Do jego obowiązków należało uderzanie w dzwon: jeden raz przy pogrzebie, trzy razy na „Ave” oraz jeden raz w przypadku najazdu Turków (za jedno uderzenie w dzwon otrzymywał 1 grosz z funduszy parafialnych oraz 1 grosz i 9 pfeniggów od właściciela ziemskiego). Następcą Meierrzirke był Georg Klimber, który nauczał 20 dzieci. Jako dzwonnikowi płacono mu 2 grosze od uderzenia.

22 marca 1675 roku w mieście wybuchł pożar, który strawił część zabudowań parafialnych, w tym szkołę. Wkrótce jednak, dzięki pomocy Wacława Henryka Nowaka (pana Friedlandu) szkołę odbudowano. W nowej formie budynek przetrwał do początków XIX wieku.

W 1825 roku z inicjatywy burmistrza Korfantowa Johanna Hildebrandta rozpoczęto budowę nowej, murowanej, siedmioklasowej szkoły. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 2700 talarów. W międzyczasie (w 1762 roku) społeczność ewangelicka wybudowała własną placówkę, do której uczęszczały dzieci z: Rączki, Korfantowa, Ulianówki i Wielkich Łąk (w 1938 roku – 97 uczniów). O rosnącym prestiżu Korfantowa na niwie działalności oświatowej świadczy fakt, iż inspektorem szkolnym na powiaty: niemodliński i prudnicki w latach 1811-1818 był Johann Mross – proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Korfantowie.

Budynki szkolne wybudowane w XVIII i XIX wieku przetrwały do 1945 roku. Gdy na początku maja tego roku przedstawiciele administracyjnej grupy operacyjnej przybyli do Korfantowa okazało się, że szkoła wyznaniowa i zabudowania parafii protestanckiej ocalały. Jednak ze względu na zniszczenia nie zakwalifikowano do użytku budynku szkoły powszechnej, w której jedna ze ścian została uszkodzona pociskiem. Organizatorem polskiej szkoły w Korfantowie został Leon Lech. Pod jego kierownictwem 27 listopada 1945 roku rozpoczął się pierwszy powojenny rok szkolny, w którym naukę podjęło 143 uczniów (pod opieką 4 nauczycieli).

W 1947 roku oddano do użytku wyremontowany budynek przedwojennej szkoły. Kierownikiem placówki był wówczas Jan Adamik. Kolejne lata przyniosły zdecydowaną poprawę bazy materialnej: zakupiono meble, pomoce naukowe oraz skompletowano zasoby szkolnej biblioteki (w 2 p. lat 40. ok. 300 woluminów). W pracy z młodzieżą szczególnie wyróżniali się Zofia i Zygmunt Bidzińscy. Pan Zygmunt wkrótce objął stanowisko kierownika szkoły.

W miarę normalizacji sytuacji rosła liczba uczniów i nauczycieli. W 1955 roku w Korfantowie uczyło się 215 osób pod opieką 7 pedagogów. W 1961 roku, w związku z reorganizacją systemu oświatowego i utworzeniem ośmioklasowych szkół, wzrosła liczba uczniów uczęszczających do korfantowskiej placówki, osiągając pułap 364 osób. Mała liczba sal lekcyjnych sprawiła, że nauka odbywała się na dwie zmiany. Zrodził się wówczas zamysł budowy nowego budynku szkolnego. Inwestycję rozpoczęto 17 października 1969 roku. W skład Społecznego Komitetu Budowy Szkoły weszli: Stanisław Strzelczyk (przewodniczący), Bronisław Szkolny, Dorota Polak, Kazimierz Białowąs, Stanisław Wadas, Piotr Stebelski, Kazimierz Chmurzewski, Tadeusz Marcjasz, Franciszek Smulski i Michał Jagielicz. Niecały rok później, 26 sierpnia 1970 roku, budowę zakończono. 1 września nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, a następnego dnia rozpoczęto pierwszy rok pracy w nowym obiekcie. Kierownikiem nowo wybudowanego obiektu został Bronisław Szkolny.

Od 1973 roku placówka w Korfantowie funkcjonowała jako szkoła gminna. Wpłynęła to na znaczny wzrost liczby uczącej się tu młodzieży (w 1984 roku – 578). W latach 70. i 80. XX wieku funkcję dyrektorów szkoły pełnili: Marian Święch, Halina Dembowska, Józef Sozański i Jan Szenderewicz. W 1995 roku społeczność szkolna obchodziła jubileusz 25-lecia funkcjonowania w nowej siedzibie. Był to powód do sporządzenia bilansu strat i zysków. Na inauguracji obchodów jubileuszu dyrektor szkoły Wiesław Król uznał minione lata za dobre, w których szkoła obroniła się przed bylejakością i rutyna. I jakby dla podkreślenia święta oddano do użytku nowy budynek szatni – pierwszą od ćwierćwiecza inwestycję.

W 1999 roku w ramach kolejnej reformy oświaty w Korfantowie utworzono gimnazjum, które dzieliło budynek z sześcioklasową „podstawówką”. Dyrektorem gimnazjum został Ireneusz Misztal (funkcję zastępcy dyrektora piastowała Danuta Korzeniowska), w szkole podstawowej „szefował” Wiesław Król (zastępcą dyrektora szkoły podstawowej była Teresa Kozubek). Trzy lata później (w 2002 roku) dokonano połączenia obydwu placówek w zespół szkół, którego dyrektorem został Wiesław Król, którego zastepcami zostali: Ireneusz Misztal i Małgorzata Sinicka.

W 2003 roku przystąpiono do największej w dziejach korfantowskiej placówki inwestycji - budowy hali sportowej, którą oddano do użytku 16 grudnia 2005 roku. Oprócz budynku, kompleks obejmujetartanowe boisko do piłki siatkowej, bieżnię okólną oraz prostą.

W sierpniu 2007 roku nowym dyrektorem Zespołu Szkół została Małgorzata Sinicka, jej zastępcami zaś: Joanna Fudali i Marek Misztal. 


Marek Misztal

 
Valid XHTML and CSS.