Regulamin Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
14.03.2008.
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ1. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć sportowych Szkolnego Klubu Sportowego, klubów i sekcji sportowych, przeprowadzania uroczystości szkolnych oraz innych imprez kulturalnych.
2. Przebywanie w hali sportowej i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności prowadzącego zajęcia: nauczyciela, trenera, instruktora lub innej osoby upoważnionej do opieki nad grupą.
3. W czasie ćwiczeń w hali obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą.
4. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając ubranie i buty w należytym porządku.
5. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia: nauczyciel, trener, instruktor lub inna osoba odpowiedzialna za grupę.
6. Zabrania się korzystania z niesprawnych urządzeń do ćwiczeń.
7. W wypadku uszkodzenia, czy zniszczenia sprzętu lub urządzenia należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia.
8. Zabrania się użytkowania urządzeń znajdujących się w hali oraz sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Opiekę nad sprzętem i urządzeniami sportowymi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczących oraz osoba odpowiedzialna za grupę.
10. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni bądź w hali sportowej bez opieki, dyrekcja szkoły oraz prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności.
11. O zaistniałych urazach lub kontuzjach należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia sportowe w hali.
12. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie hali oraz przyległych obiektów sportowych.
13. Warunki i zasady korzystania z hali sportowej muszą zostać wcześniej uzgodnione z Dyrektorem Zespołu Szkół w Korfantowie.


Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
dnia 13 grudnia 2005 r.


 
Valid XHTML and CSS.