Naukowe Spotkania
V Wojewódzkie Naukowe Spotkania Gimnazjalistów - KORFANTÓW 2010 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
16.11.2009.

Czytaj całość

  Zaczęło się odliczanie. Kolejna edycja Wojewódzkich Naukowych Spotkań Gimnazjalistów odbędzie się w maju 2010 r. Kto spośród gimnazjalistów ubiegać się będzie o WOJCIECHA - "Opolskiego Nobla" - zobaczymy.

Jeżeli jesteś zainteresowany regulaminem konkursu - czytaj całość...

Czytaj całość
 
IV Wojewódzkie Naukowe Spotkania Gimnazjalistów Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
23.05.2009.

Czytaj całość

23 maja 2009 r. w Zespole Szkół w Korfantowie odbył się finał IV Wojewódzkich Naukowych Spotkań Gimnazjalistów. Czwarta edycja tego konkursu została objęta patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Nyskiego i  Burmistrza Korfantowa. Merytoryczny patronat objęli: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Do udziału w zmaganiach o Laur Wojciecha zgłosiło się sześć gimnazjów: z Opola, Strzeleczek, Łambinowic, Korfantowa, Ścinawy Małej i Białej. W tym roku rozdano trzy "opolskie Noble" i jedno wyróżnienie.

 

Regulamin konkursu >>>

 

Zobacz archiwalne relacje z przebiegu poprzednich konkursów >>>

Czytaj całość
 
IV Wojewódzkie Naukowe Spotkania Gimnazjalistów Korfantów 2009 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
01.10.2008.

WOJCIECHY 2009

  

IV Wojewódzkie Naukowe

Spotkania Gimnazjalistów

 

Regulamin Konkursu im. Wojciecha Korfantego

na uczniowskie prace badawcze realizowane metodą projektu

 

   

I. Organizator konkursu:

 • Zespół Szkół w Korfantowie
 • Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe "EKWANS"
 

II. Patronat:

 • Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Józef Sebesta
 • Opolski Kurator Oświaty – Pani Halina Bilik
 • Starosta Nyski – Pan Adam Fujarczuk
 • Burmistrz Korfantowa – Pan Zdzisław Martyna
 

III. Wsparcie merytoryczne:

 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego
 

IV. Cele i założenia konkursu:

rozwijanie uzdolnień i talentów uczniów gimnazjów;

 • rozwijanie kreatywności oraz konsekwencji w twórczych poszukiwaniach;
 • rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej;
 • wdrażanie do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych oraz ponadprzedmiotowych;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z różnymi źródłami informacji: podręcznikami, literaturą popularno-naukową, programami multimedialnymi, internetem, itp.;
 • wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.
 

V. Założenia organizacyjne:

 • Konkurs na prace uczniowskie realizowane metodą projektu, jest przeznaczony dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa opolskiego.
 • Konkurs obejmuje dwie kategorie uczestnictwa:
 • indywidualną
 • grupową;
 • Projekty będą oceniane w dziedzinach:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • nauk humanistycznych;
 • regionalizmu.
 • Szkoła może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii, ze wskazanych w regulaminie dziedzin.
  

VI. Harmonogram:

 

Zgłoszenie udziału w konkursie (karta uczestnictwa stanowi załącznik do regulaminu).

do 27 lutego 2009 r.

Przesłanie na adres organizatora dokumentacji realizowanego projektu (np. referaty, prezentacje, dokumentacja fotograficzna, itp.).

do 11 kwietnia 2009 r.

Powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu projektu do finału konkursu.

do 24 kwietnia 2009 r.

Finał konkursu obejmujący publiczną prezentację projektów oraz ogłoszenie wyników.

23 maja 2009 r.

 

VII. Zasady oceniania:

 • Komisja konkursowa wyłonione przez organizatorów Naukowych Spotkań Gimnazjalistów dokona oceny przedłożonych prac, zgodnie ze specyfiką przedmiotu oraz charakterem projektu badawczego, uwzględniając:
 • sposób sformułowania tematu głównego projektu;
 • sposób sformułowania celów szczegółowych przedsięwzięcia;
 • przebieg procesu gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania danych;
 • ogólne wrażenie publicznej prezentacji (każdy z komponentów oceny w skali od 1 do 10 punktów).
 • Prezentacja projektu (ucznia, ew. grupy uczniów) nie może przekroczyć 10 minut.
 

VIII. Nagrody:

 • Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają okolicznościowe upominki i zaświadczenia o udziale w konkursie.
 • Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami Wojciecha.
 • Fundatorami nagród są patroni, sponsorzy oraz organizatorzy konkursu.
 

IX. Postanowienia końcowe:

 • Finał konkursu odbędzie się 23 maja 2009 r. w budynku głównym Zespołu Szkół w Korfantowie (ul. 3. Maja 12). Początek – godz. 9.00 (zob. harmonogram konkursu).
 • Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom konkursu: drobny poczęstunek, nagłośnienie, komputer, rzutnik multimedialny, tablicę stojakową oraz rzutnik folii.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo, po uzgodnieniu z uczestnikami zmagań konkursowych, do skopiowania (ew. zatrzymania) dokumentacji projektów i jej wykorzystania, jako materiału promującego Naukowe Spotkania Gimnazjalistów.
 • Decyzje Komisji Konkursowej uznawane są za ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
 • Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zwrotu kosztów dojazdu.
 • Zgłoszenie udziału do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 

X. Zgłoszenie udziału w konkursie:

 • Zgłoszenia mogą być przesyłane e-mailem, faxem lub tradycyjnie – przesyłką pocztową (w każdym przypadku na karcie uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 • Wraz ze zgłoszeniem szkoła przesyła także indywidualne karty uczestnika konkursu (załącznik nr 2).
 

XI. Korespondencję należy kierować na adres:

 • Zespół Szkół w Korfantowie
  ul. 3. Maja 12
  48-317 Korfantów
 • z dopiskiem „WOJCIECHY 2009”

XII. Dane kontaktowe:

 • Zespół Szkół w Korfantowie
 • tel.:  077 4343844 , 4343847
  fax: 077 4343848
  e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Koordynator konkursu:

 • dr Marek Misztal
  e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
  www.doradca-wom.pl.tl
Czytaj całość
 
X Międzynarodowe Matematyczne Potyczki Gimnazjalistów - Korfantów 2009 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
01.10.2008.

X Międzynarodowe Matematyczne Potyczki Gimnazjalistów

Korfantów’2009

 

 

Regulamin

I. Organizator:

 

 • Zespół Szkół w Korfantowie,
 • Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe "EKWANS"

 

II. Patronat (potwierdzony):

 

 • Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Józef Sebesta
 • Opolski Kurator Oświaty – Pani Halina Bilik
 • Starosta Nyski – Pan Adam Fujarczuk
 • Burmistrz Korfantowa – Pan Zdzisław Martyna 
   

III. Założenia konkursu:

 

 • Założeniem konkursu jest promowanie matematycznej wiedzy i umiejętności gimnazjalistów, możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz integracja gimnazjów z terenu powiatu nyskiego i prudnickiego.
 • Zadania, które staną przed uczestnikami konkursu, będą wymagały twórczego myślenia i wiedzy wykraczającej niekiedy ponad podstawę programową dla gimnazjów.


IV. Warunki uczestnictwa:

 

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum zainteresowany matematyką, przy czym szkoła może zgłosić do Potyczek do trzech uczestników, pod opieką nauczyciela. W zgłoszeniu szkoły należy podać imiona i nazwiska uczniów oraz nauczyciela – opiekuna.
 • Zgłoszenia należy przesłać na adres:

 

     Zespół Szkół w Korfantowie
     ul. 3. Maja 12
     48-317 Korfantów
     z dopiskiem „KONKURS MATEMATYCZNY”

V. Termin i miejsce konkursu:

 

 • konkurs odbędzie się 16 maja 2009 r. w Zespole Szkół w Korfantowie;
 • początek konkursu: godz. 9.30;
 • przepuszczalny czas trwania: do 4 godzin.

VI. Postanowienia końcowe:

 

 • Konkurs odbywać się będzie metodą testu wyboru (przy zadaniach otwartych uczeń podaje tylko wynik końcowy).
 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać jury powołane przez organizatora.
 • W sprawdzaniu prac konkursowych będą brali udział wszyscy nauczyciele – opiekunowie uczestników.
 • Organizator konkursu zapewnia uczestnikom mały posiłek.
 • Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Najlepsza drużyna szkolna otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę (na wynik szkoły złożą się zsumowane wyniki reprezentantów danego gimnazjum).
 • Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.
 • Organizator zachowuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu.


Kontakt:


• tel.: 077 4343 844, 4343 847
• fax: 077 4343 848
• e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Rozdano nagrody Wojciecha Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
27.05.2008.

Czytaj całośćImageImage 

 

Konkurs na uczniowskie prace badawcze realizowane metodą projektu pod nazwą „Wojewódzkich Naukowych Spotkań Gimnazjalistów” odbył się już po raz trzeci - po dwuletniej przerwie. Zorganizowano go i przeprowadzono w Zespole Szkół w Korfantowie 17 maja 2008 r. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Nyski - pan Adam Fujarczuk oraz Burmistrz Korfantowa - pan Zdzisław Martyna. Patronat merytoryczny nad konkursem przyjęli: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu oraz Wydział Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Opolskiego. Przedsięwzięcie uzyskało także wsparcie Wydawnictwa Edukacyjnego „Pazdro”.

Czytaj całość
 
Archiwum Spotkań naukowych 2005 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
15.05.2008.

II Wojewódzkie Spotkania Naukowe Gimnazjalistów

13.06.2005

Czytaj całośćRozbudzanie pasji badawczej to jeden z celów Naukowych Spotkań Młodzieży Gimnazjalnej. Według organizatorów konkursu – Zespołu Szkół w Korfantowie oraz Towarzystwa Regionalnego Ziemi Korfantowskiej równie ważne jest rozwijanie kreatywności raz konsekwencji w twórczych poszukiwaniach. Finał drugiej edycji Naukowych Spotkań, który miał miejsce w piątek, w Miejskim Ośrodku Kultury w Korfantowie, wyłonił najlepszych z najlepszych – autorów projektów uhonorowanych nagrodą „Wojciecha”.

II Konkurs im. Wojciecha Korfantego na uczniowskie prace badawcze realizowane metodą projektu objęli patronatem Starosta Powiatu Nyskiego oraz Burmistrz Korfantowa. W zamyśle pomysłodawcy i animatora Naukowych Spotkań Młodzieży, dr. Marka Misztala konkurs pozwala na rozwijanie talentów i uzdolnień, wdraża do samokształcenia, daje możliwość zmierzenia się z profesjonalną prezentacją własnych osiągnięć. (…) w młodych ludziach jest duży potencjał, naturalna ciekawość, pasja, którym trzeba pomóc się wyzwolić. Mamy w swoich szkołach wspaniałych uczniów, którzy znakomicie wykorzystują okazję jaką są spotkania naukowe, by zabłysnąć, ciekawie i niekonwencjonalnie zaprezentować dorobek wielu tygodni, czy nawet miesięcy pracy naukowej. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie nam przybywało uczestników spotkań.

Czytaj całość
 
Archiwum Spotkań naukowych 2004 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
15.05.2008.
 

W 2004 roku przedsięwzięcie nosiło nazwę 
Festiwalu Nauki

Najlepsze uczniowskie prace badawcze

17.05.2004

Rozstrzygnięto powiatowy konkurs na prace badawcze – I Festiwal Czytaj całość Nauki zorganizowany przez Zespół Szkół w Korfantowie na Opolszczyźnie oraz Towarzystwo Regionalne Ziemi Korfantowskiej. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 14 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Korfantowie wyłoniono najlepsze prace w dziedzinie regionalizmu, nauk przyrodniczych, oraz nauk humanistycznych. Impreza pokazała, iż nie tylko szkoły w miastach i dużych ośrodkach mogą inspirować młodzież do ambitnych zamierzeń.

Organizatorzy konkursu, który został objęty honorowym patronatem  Burmistrza Korfantowa, postawili sobie za główny cel rozwijanie wśród uczestników Festiwalu kreatywności oraz konsekwencji w twórczych poszukiwaniach. Za ważne uznano kształcenie umiejętności samodzielnej pracy oraz pomysłowość i dążenie do profesjonalizmu w prezentowaniu dorobku naukowego. – Powiatowy konkurs na uczniowskie projekty badawcze ma na celu rozwinąć wiedzę i zainteresowania uczniów zdolnych, którzy powinni się stale rozwijać – powiedział Wiesław Król, dyrektor Zespołu Szkól w Korfantowie otwierając Festiwal.

Festiwal skierowany był do uczniów gimnazjów powiatu nyskiego i obejmował dwie kategorie: indywidualną i grupową. Jury, w którego pracach uczestniczył między innymi poeta opolski Edmund Borzemski, miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Ostatecznie za najlepszy projekt w kategorii nauk przyrodniczych uznano pracę grupy badawczej z Zespołu Szkół w Łambinowicach zatytułowany „Badanie promieniowania drzew”. Projekt powstał pod merytoryczną opieką Krystyny Sieradzkiej – W naszej szkole dążymy do tego, by młodzież wychodziła poza program szkolny, by się rozwijała. Dostrzegamy indywidualne możliwości uczniów i dajemy im szanse rozwoju. Planując udział w I Festiwalu Nauki skorzystaliśmy z pomysłu, który zrodził się podczas wyjazdów na pokazy doświadczeń uczniowskich organizowanych przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Żałowałam, że uczniowie są jedynie obserwatorami, że nie partycypują w programach badawczych. W marcu tego roku nawiązaliśmy współpracę ze studentami z koła fizyków. Od początku realizacji naszego projektu spotkaliśmy się z ogromną życzliwością wszystkich osób i instytucji, do których zwracaliśmy się o pomoc. W ciągu dwóch dni mieliśmy przygotowany materiał badawczy, czyli fragmenty pni drzew iglastych i liściastych. Nasza młodzież w czasie wolnym od zajęć dokonywała żmudnej preparacji próbek pod czujnym okiem studentów, wśród których znajduje się dwoje stypendystów ministerialnych. Pomiary radiacji drewna za pomocą specjalistycznej aparatury były wykonywane w laboratorium na Uniwersytecie Opolskim. Nasza grupa naukowa pojechała jedyne zapoznać się z urządzeniami i metodą pomiaru. Naszym zadaniem było opracowanie wyników, no i profesjonalne przygotowanie się do prezentacji. 

Czytaj całość
 
Valid XHTML and CSS.